چاپ کردن این صفحه
سیتو باکس لاین

سیتو باکس لاین

در بخش سیتو باکس لاین راه حل های مناسب جهت فرایند برش و خطوط تا شونده از قبیل انتخاب صحیح ماتریکس مناسب با کاغذ یا مقوا و همچنین آماده سازی ماشین دایکات و تنظیم فشار تیغ و خط تا در انواع جعبه های مقوایی و کارتن در اختیار قرار می گیرد.